Araştırma Faaliyetleri

Pegaso Online University, bilimsel araştırmaları her zaman teşvik etmektedir. Üniversitemiz eğitimde güvenilirlik, prestij ve kalite sağlamanın temel koşulunun yapılan araştırmaların başarısı olduğunu kabul eden bir anlayışla, tüm öğretim üyelerimizi çalıştıkları disiplinlerdeki araştırma faaliyetlerinde desteklemektedir.

Üniversitemiz araştırma alanındaki misyonunu aşağıdaki şekillerde sürdürmektedir:

  • İtalya’daki ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle, araştırma merkezleriyle ve bilimsel çalışmanın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluş veya şirketlerle yapılan anlaşmalar ve iş birlikleri
  • Öğretim üyeleri tarafından önerilen projelerin finansmanı
  • İtalyan veya uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanan eş finansman projeleri
  • İlgili ulusal veya uluslararası konferans ve kongrelerin doğrudan organizasyonunun teşvik edilmesi ve diğer araştırma kurumları tarafından gerçekleştirilen benzer girişimlere katılımın sağlanması
 

Pegaso’nun kurumsal sitesinde oluşturulan sistem sayesinde isteyen herkes öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmalarına ulaşabilmektedir. 

Pegaso bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmalarda özellikle hukuk, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında güncel ve detaylı çalışmaların yapılmasına önem verilmektedir. Üniversitemiz tarafından araştırma faaliyetleri için ayrılmış olan fonlar, orijinal ve yaratıcı araştırmalar yapmak isteyen öğretim üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır.  Üniversite içi araştırmalar, bilim dünyasına genel katkılar sunmak dışında online platformumuzun öğretim içeriğinin geliştirilmesini ve eğitim materyallerinin her daim güncel tutulmasını da sağlamaktadır. 

Pegaso Online University, aynı zamanda eğitim ve araştırma programlarının iş dünyası ile olan ilişkisine de önem vermektedir. Bu sebeple, üniversitemiz hem kamu sektörünün hem de özel sektörün ihtiyaçlarının karşılanması için araştırma projelerinde iş birlikleri yürütmekte ve öğretim üyelerimizin reel sektör projelerinde aktif rol almalarını sağlamaktadır.

Uluslararası araştırmalar alanında aktif bir katılımcı olan Pegaso Online University, Avrupa ve Avrupa dışındaki konferanslar, toplantılar, araştırmalar ve yayınları dikkatle takip ederek akademik dünyadaki varlığını her zaman güncel tutmaktadır. Bu anlamda Pegaso uluslararası birçok üniversite ile iş birlikleri kurarak araştırma faaliyetlerine destek vermektedir. Bu çalışmalar kapsamında kısa sürede pedagoji, felsefe, hukuk, sosyoloji ve ekonomi alanlarında birçok çeşitli araştırmanın yayınlanmış olması üniversitemiz adına gurur vericidir.