Pegaso ve Harvard İşbirliğiyle Dijital Dünyada Lisansüstü Programları

Devrimler gerçekleştiğinde toplumlar çarpıcı biçimde değişir. Tarih politik, askeri, ekonomik ve bilimsel birçok farklı devrimle doludur.

Dijitalin icadı da sanayi devrimi kadar büyük bir etki yaratmış, toplumu etkili bir şekilde değiştirmiş ve piyasada yeni bir pazar kavramı şekillendirmiştir.

Peki, tam olarak ne oldu?

Gerçek üretim her geçen gün biraz daha makinelerin eline bırakılırken, ekonomi var olan en önemli “insan” kaynağı olan bilginin etrafında dönmeye başladı.


Dijital Devrim ile neler değişti?


Dijitalin ortaya çıkışını gerçekten bilimsel bir devrim olarak adlandırabilir miyiz? 

Bunu anlamak için sadece getirdiği yeniliklere bakmamız yeterli. Bilgi ekonomisi dediğimiz alanın, bilgi paylaşımında inanılmaz bir hızlanma sağlayan dijital yeniliklerle mümkün hale geldiğini söyleyebiliriz.

Dijitalleşmeden önce, bilgi yalnızca birkaç alanda ve kısıtlı kaynaklarla aktarılıyordu, bu da bilginin yayılmasını büyük ölçüde sınırlandırıyordu.

Daha önceleri çok iyi işleyen geleneksel bilgi paylaşımı yöntemlerinin sınırları ancak çok büyük miktarda bilginin paylaşılması ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra fark edilmiştir.

Küreselleşmiş dünyada, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum oluşabilmesin bu kapsamlı bilginin paylaşılması ile mümkündür.

Aslında, dijitalin ortaya çıkışı, uluslararası pazar için birincil ekonomik faaliyetlerden (tarım, hayvancılık, madencilik vs.), üçüncül ekonomik faaliyetlere (hizmet sektörü) birçok yeni fırsat yarattı. Bu fırsatlar da dijital alanda profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken ihtiyaçların doğmasına neden oldu.

Sanayi Devrimi sırasında neler olduğunu bir düşünün.

O dönem, buhar veya fosil yakıtlarla çalışan makineleri tasarlayabilen ve inşa edebilen mühendis ve teknisyen gibi üretim sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mesleklere olan ihtiyaç ortaya çıktı. 

Bu meslekleri yapabilmek için gerekli olan bilgi birikiminin yeni bir ekonomi ve yeni bir emek piyasası ortaya çıkarması ile yeni elde edilen bilgilerin ne kadar önemli olduğunu iyice anladık. 

Benzer bu şekilde dijital devrim, günümüzde bilginin paylaşımının getirdiği yeniliklerin şekillendirdiği toplumlarda, yalnızca teknolojinin faydasını anlayabilenlerin erişebileceği yeni meslekler ortaya çıkarmıştır. 


Dijital çağın yeni profesyonelleri

Yeni çağ, yeni işler…

Dijital çağda modern ve iç içe geçmiş toplumun oluşmasıyla, birçok farklı alanda çalışan profesyonellerin arasındaki bağlantıyı sağlayan iletişim ağı altyapılarının korunması ve geliştirilmesi kaçınılmaz bir hale geldi. 

Bu nedenle hem kamuda hem de kurumsal işletmelerde, bilgi işlem alanında çalışan uzmanlara ciddi bir ihtiyaç duyulmaya başlandı.

Peki şimdi? Artık dijitalin altın çağında olduğumuza göre önümüzde ne gibi fırsatlar var? Ve tabi ne gibi riskler…

Örneğin, bugün çok uluslu ve büyük şirketler her zamankinden daha büyük bir önem kazanmış durumdalar ve yalnızca ticari bir kuruluş olmak dışında farklı roller de üstlenebiliyorlar

Mesela, bazı uluslararası şirketler belli kültürel ve insani konulardaki tartışmalarda alacakları tavırla toplumu teşvik etme ve hatta etkileme gibi bir fırsatları olabileceğini fark ettiler.

Bu şirketlerden bazıları eşitlik, hoşgörü ve dayanışma gibi toplumsal olarak kabul gören değerler için örnek gösterilecek referans noktaları haline geldiler.

İşte bu noktada şirketler, imajlarını destekleyecek ve hatta geliştirebilecek kişileri kurumlarına kazandırmaları gerektiğini fark ettiler.

Sonuç, işletme iletişiminin gerçek bir bilim haline gelmesi oldu. 

Günümüzde, güncel konularda şirketin bakış açısını sağlıklı biçimde yansıtmak ve marka imajını güçlendirmek, iyi eğitimli profesyonellere emanet edilecek bir iş haline geldi.

İçinde bulundukları topluma karşı sorumlulukları olduğunun bilincinde olan şirketler, bu alanda yatırımlar yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.

Bu sayede de güncel tartışmalara çoğu zaman toplumun beklentilerine uyacak şekillerde dahil olabiliyorlar.

Örneğin, küresel kirlilik sorununun yaygın bir şekilde kabul edilmesiyle döngüsel ve yeşil ekonominin yeni dalları doğdu.

Oluşan yeni disiplinler, kirlilik sorunuyla yakından ilgisi olan tüketim dünyasındaki şirketlerin üretim süreçlerinde bu problemle başa çıkabilmeleri için büyük öneme sahiptir.

Ama tabii ki, kurumsal sorumluluk sadece üretim sürecinin çevreye verdiği zararları sınırlandırmak anlamına gelmez.

Çünkü bu sorumluluk sadece çevresel değil aynı zamanda sosyaldir. Dolayısıyla işletme mühendisleri ve insan kaynakları uzmanları gibi profesyoneller sosyal ihtiyaçların giderilmesine ellerinden geldiğince özen göstermeye çalışıyorlar. 

Ortaya çıkan bir diğer ihtiyaç ise dijitalleşmenin fırsatlarından yararlanarak üretim tesislerinin çalışma yöntemlerini güncelleyebilecek yeni uzmanlar bulmaktır.

Dolayısıyla bu üretim sistemleri, güncel teknolojik standartlara göre modellenmiş, yenilikçi ve yüksek performanslı iş akışlarının tasarımında uzmanlaşmış mühendisler tarafından tasarlanmalıdır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi dijitalleşme tamamen fırsatlardan oluşmuyor.

Bu nedenle, dijital sistemlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili risklerin de varlığından söz etmek gerekir. Bireylerin ve şirketlerin veri tabanlarını siber tehditlerden korumak gün geçtikçe daha önemli bir hale geldiğinden, siber güvenlikle ilgili profesyonellerin de sayısı artmaya devam ediyor.

Dijital teknoloji ne kadar gelişirse, tehditler de o kadar karmaşık hale geliyor ve onları engelleyebilecek gelişmiş güvenlik sistemleri tasarlamak için daha fazla uzmanın eğitilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Profesyonel hayattaki bu yeni ihtiyaçların ortak noktası, ortaya çıkan farklı problemlerin çözümü için derin bir bilgi birikimi gerektirmeleridir.  “ Bilgi ekonomisi ” dediğimiz alanda bilginin bu kadar önemli olmasının nedeni de tam olarak budur.

Ulusal ve uluslararası eğitim sistemlerinde de çalışma alanlarındaki ve endüstrideki bu değişim ihtiyacını giderecek birçok alandaki eğitim programının eksikliği fark edildi. 

Bu nedenle, ortaya çıkan profesyonel figürlerin iş piyasasında ihtiyaç duyulan becerileri edinebilmeleri için yüksek lisans programları ve akademik eğitimler oluşturuldu.


Ortak bir vizyona sahip iki üniversite: Pegaso Online University ve Harvard


Toplumsal değişikliklere ve devrimlere ayak uyduracak yeni nesil zihinleri yetiştirmek karşı konulamaz bir çekiciliği olan fakat bir o kadar da zor bir görevdir.

Pegaso Online University, yüzünü her zaman geleceğe dönme eğiliminde olduğundan kuruluşundan bu yana bu yolda başarıyla ilerledi.

Sürekli gelişen ekonomik sistemde, iş dünyası da değişiyor ve yıllardır Pegaso Online University’nineğitiminde rol aldığı uzmanlara ve profesyonellere ihtiyaç duyuyor.

Bu ihtiyaç, bilgi ekonomisinin getirdiği yenilikler ve toplum üzerinde yarattığı etkiler üzerine sürekli yapılan çalışmaların sayesinde giderilebiliyor.

Uluslararası üniversite eğitimi dünyasındaki bir başka prestijli kurumun, Harvard’ın, vizyonuyla kolayca eşleştirebileceğimiz bir vizyon bu.

Akademik geleneklerine oldukça bağlı olan Harvard, sürekli devam eden araştırmaları ve analizleriyle eğitim sektöründe bütün dünyaca kabul edilen bir başarı timsali olmuştur. 

Harvard, dünya ekonomisinin evriminin eksiksiz ve doğru bir özetini sunarak, uluslararası ticaretin alanında gerçekleşecek birçok değişikliği öngörmüştür.

1994 yılında da iş dünyasına adanmış Harvard dergisi Harvard Business Review (HBR) resmi olarak kuruldu.

Pegaso ve HBR’ı dijital alandaki yüksek lisans programlarının oluşturulması için iş birliğine götüren, sahip oldukları bu amaçlar birliğidir.

Bu şekilde, Pegaso Online University’nin ileri düzey uzmanlık eğitimi programları HBR ile iş birliği içinde doğdu ve güçlü bir şekilde dijitale yöneldi.

Harvard ile birlikte küresel pazarın yeni doğan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan 5 yüksek lisans programı şunlardır:

  • Dijital Proje Yönetimi
  • Siber Güvenliğin Yeni Sınırları
  • İşletme İletişimi  
  • Endüstri 4.0 Uygulama Yönetimi   
  • Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Ekonomi Alanlarında İşletme Yönetimi

HBR ile ortaklaşa kurulan dijital uzmanlıklar yüksek lisanslarımızla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz tıklayın.