Eğitim Bilimi Lisans Program

scienze educazione e formazione

Eğitim Bilimi Lisans Programı pedagojik, metodolojik ve didaktik temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan ve 3 yılda bitirilebilen bir bölümdür. Bu akademik program felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinden faydalanarak eğitimle ilgili konuların teorik ve uygulamalı açılardan çalışılmasına odaklanır. 

Lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz bölgesel, sosyo-kültürel ve psikolojik açılardan eğitim sistemlerinin analizini yapabilecek becerilere ve eğitim planlamasına ilişkin metodolojik yeterliliğe sahip olurlar. Bu programda edinilen bilgiler, eğitim süreçlerinin farklı aşamalarındaki öğretim ve öğrenim boyutlarını anlamayı ve eğitimle ilgili çeşitli problemlere yaratıcı çözümler getirecek yetkinliğe erişmeyi sağlar. Aynı zamanda özel ihtiyaçlara sahip veya engelli bireylerin entegrasyonu ile ilgili konular da lisans programımızın bir parçasıdır. 

 
Akademik YılDers KoduDers AdıKredi Sayısı
1MPED03Genel Eğitim Metotları12
1SINGLİngilizce6
1MEDF01Motor Beceriler - Teori ve Metotlar9
1MPED04Deneysel Pedagoji12
1MPED02Eğitim Kurumları Tarihi9
1MPED01Genel Pedagoji12
2MPED03Özel Eğitim9
2MPSI01Psikoloji12
2MPED04Ölçme ve Değerlendirme9
2MPED03IYetişkin Eğitimi9
2LART07Kitle İletişim Kuram ve Teknikleri6
2MPED01Kültürlerarası Pedagoji6
2 Seçmeli Ders9
3MFIL01İletişim ve Dil Felsefesi12
3MSTO02Modern Tarih12
3INFBilgisayar Becerileri6
3MPED04IEğitim Teknolojisi9
3 Seçmeli Ders9
3 Bitirme Projesi12

Eğitim Bilimi Lisans Programı teorik ve uygulamalı perspektifleri kullanarak ve multi-disipliner bir yaklaşımla eğitim araştırmaları alanında öğrencilerin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 3 yıllık bir ders programına sahip olan bölümümüz, eğitim bilimindeki genel ve metodolojik hedefleri merkeze alırken, aynı zamanda ortaöğretimde beşeri bilimlerin öğretimine odaklanmaktadır.

Eğitim Bilimi Lisans Programı’nın bir diğer amacı da öğrencilerimize eğitim sektöründeki sorunları analiz edebilmeyi ve bu sektörde yöneticilik yapmayı sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Öğrencilerimiz temel disiplinlerin tarihsel temellerine odaklanan bir yaklaşımla eğitimsel olguları çeşitlilik, süreçlerin özellikleri, özneler ve talep açılarından inceleyerek eğitim tasarımı ve planlaması konusunda uzmanlaşma fırsatına sahip olurlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla birçok değerlendirme yöntemi kullanılmakta ve gereken yeterlilik seviyesine ulaşılması sağlanmaktadır. Öğrencilerin yetkinliğini artırmak için programımızın içerdiği önemli öğelerden biri alanlarında uzman öğretmenlerin rehberliğinde yapılan staj faaliyetleridir. Stajlarımız sayesinde öğrencilerimiz yurtdışında vakit geçirerek iletişim kabiliyetlerini arttırmakta ve eğitim alanında mesleki becerilerini pratik olarak geliştirmektedir.

 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim alanında elde ettikleri beceriler sayesinde okullarla ortak çalışmalar yürüten kurum ve vakıflarda, kültürel hizmetlerde, merkezi ve bölgesel eğitim planlaması yapan kuruluşlarda, kütüphanelerde ve eğitim araçlarının üretimi alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çalışabilirler.

Mezunlarımızın profesyonel olarak eğitim sektöründe yaptığı işlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  • Okul ve diğer eğitim kurumlarının sistemlerinin, faaliyetlerinin, eğitim yöntemlerinin güncel tutulması ve geliştirilmesi için bu kurumlarda danışmanlık ve planlama çalışmaları
  • Beşeri bilimler alanında sahip olunan bilgi ve metodolojik yetkinlik sayesinde öğretim dışı alanlarda danışmanlık ve özel ders eğitimi
  • Kamu kurumları, yerel yönetimler, vakıflar ve özel nitelikteki kültürel işletmelerde çeşitli eğitim hizmetleri ve sosyo-kültürel faaliyetlerin planlanması
  • Kültürlerarası eğitim, kültürlerarası ilişkilerin yönetimi, göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu için arabuluculuk gibi spesifik hizmetler
  • Kütüphane teknisyenliği
 

Eğitim Bilimi Lisans Programına kaydolmak isteyen öğrencilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.