Enformatik Yüksek Lisans Programı

En

Enformatik Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin bilgisayar bilimine dair teorik bilgilerini ve pratik becerilerini geliştirerek, onları iş hayatında mevcut ve yeni ortaya çıkmakta olan bilişim teknolojilerine hazırlamaktadır. Günümüzde her sektörde yaşanan dijital dönüşüm, kamu kurumlarında ve özel şirketlerde yeni teknolojilerin kurulması, yapılandırılması ve yönetilmesini gerektirmektedir. Enformatik Yüksek Lisans Programımız, şirketlerin ve diğer kuruluşların teknolojik dönüşümlerinde ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış iş gücünü yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Programımız, öğrencilerin birçok farklı alanda bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda iş dünyasında doğrudan karşılığı olan yetkinliklerle onları donatmak hedeflerine odaklanan derslerden oluşmaktadır. 

Akademik Yıl Ders Adı Kredi Sayısı
1 Bilişim 5
1 Programlama 10
1 Araştırma Yöntemleri 5
1 Yazılım Mühendisliği 5
1 İşletim Sistemleri 5
1 Yapay Zeka 5
1 Ağ Teknolojileri 5
1 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 5
1 Veritabanları 5
1 Staj 10
1 Bitirme Projesi 30

Enformatik Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı mezunlarına bilişim teknolojilerine uygun en güncel araçları kullanma yeteneği kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler yazılım mühendisliği, programlama, işletim sistemleri, ağ teknolojileri ve bilgi işlem süreçleri gibi temel alanlarda uzmanlaşmalarının yanı sıra yapay zeka gibi spesifik konular üzerine de çalışma fırsatı bulurlar. Programı tamamlayan öğrenciler, sistem tasarımı ve yönetimi yapabilecek, bilişim teknolojilerini kullanabilecek ve veri tabanlarıyla çalışabilecek seviyeye gelir ve bilgisayar biliminin farklı dallarında kapsamlı bilgi sahibi olurlar.

Enformatik Yüksek Lisans Programı mezunları, iş hayatında bilişim teknolojilerinin yaygın şekilde kullanılması nedeniyle birçok sektörde kariyerlerine devam edebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler yazılım geliştirme, AR-GE, verimlilik artırma, yöntem geliştirme, sistem tasarımı ve ağ teknolojileri yönetimi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik talebe cevap verebilmektedir.

Bu programın mezunlarının yerleştiği bazı pozisyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sistem analisti ve tasarımcısı
  • Yazılımcı
  • Veri analisti
  • Ağ sistemleri yöneticisi
  • IT uzmanı
  • İş analisti

Enformatik Yüksek Lisans Programı’na kaydolmak isteyen öğrencilerin bir üniversite lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.