İktisat (Yüksek Lisans Programı)

scienze economiche

2 yıllık İktisat Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iktisat teorisi ve pratiği alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Programımız üretim ve istihdam ilişkileri, gelir dağılımı, fiyatların belirlenmesi, iktisatta kamu müdahalesinin hedefleri ve stratejileri gibi konuları kapsamakla birlikte, aynı zamanda İtalya ve Avrupa’daki iktisat politikalarının analizi gibi spesifik alanlara da yoğunlaşmaktadır. 

İktisadi konulara ilişkin var olan becerilerin geliştirilmesi ve yeni yetkinliklerin oluşturulmasının yanı sıra bu program öğrencilere hem teorik boyutta ekonomik analiz yapmayı, hem de uygulamalı iktisat alanlarında kullanılabilecek matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik araçların kullanımını öğretmektedir.

İktisat Yüksek Lisans Programı’nın mezunları merkez bankaları, araştırma ve istatistik kurumları, kamu idareleri, ticaret organizasyonları (ticaret odaları, sanayi birlikleri, sendikalar, vb.), orta ve büyük ölçekteki şirketler, kredi kuruluşları ve danışmanlık firmaları gibi birçok kuruluşta analiz, araştırma, koordinasyon ve raporlama faaliyetlerini başarıyla sürdürebilecekleri bir eğitimi tamamlamış olacaklardır.

Akademik YılDers AdıKredi Sayısı
1Uygulamalı Genel Muhasebe12
1Şirketler ve İş Hukuku6
1İflas Kanunu6
1İktisat Tarihi12
1Uygulamalı İktisat12
1Politik İktisat12
2İktisat ve İşletme Yönetimi12
2Finansal Matematik6
2İngilizce6
2Bilgisayar Becerileri6
2Seçmeli Ders12
2Seçmeli Ders12
2Bitirme Tezi6

İktisat Yüksek Lisans Programı Avrupa standartlarına uygun bir formatta dizayn edilmiş olup, alanında yetkin ve iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek donanımlara sahip iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için programımız aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

  • İktisat teorisi ve kantitatif analiz teknikleri ile ilgili bilgilerin derinleştirilmesi
  • Uygulamalı araştırma alanlarında kullanılacak tekniklerin öğretilmesi
  • İktisadi sistemlerin tarihsel ve kurumsal boyutlarına yönelik analitik bakış açısının oluşturulması
  • Ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çeşitli sektörlerdeki uygulamalara özgü iktisadi yöntemlerin kullanımının öğretilmesi

Programımız, eğitim hedefleri doğrultusunda iktisadi bilgiyi işletme, matematik, istatistik ve hukuk bilgisi ile birleştirerek öğrencilere birçok alanda etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için gereken becerileri kazandırır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz çalışma ekonomisi, endüstriyel iktisat, uluslararası iktisat, finansal iktisat, kamu ekonomisi, kaynak ekonomisi ve gelişimi, ekonomik analiz metodolojisi, iktisat politikası ve iktisat tarihi gibi konularda geniş bilgi sahibi olarak mezun olmaktadır. Aynı zamanda yüksek lisans programımız öğrencilere araştırma becerilerini geliştiren ve birden çok akademik disiplini ilgilendiren kantitatif araçların ustaca kullanılabilmesini sağlayan bir eğitim vermektedir.
İktisat Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için, öğrenci tarafından seçilen bir alanda, o alanın uzman öğretim üyesinin gözetimi ve yardımları doğrultusunda yazılacak bir tezin hazırlanması gerekmektedir.

İktisat Yüksek Lisans Programı’nı bitiren mezunlarımız, isterlerse Avrupa’nın tüm ülkelerinde geçerli diplomaları sayesinde akademik kariyerlerine devam etmek için doktora programlarına başvururlar. Kariyerlerine iş dünyasında devam etmek isteyen mezunlarımız ise edindikleri teorik ve analitik becerileri kullanabilecekleri birçok alanda çalışma fırsatına sahip olurlar.

Bu programın mezunlarının yerleştiği bazı pozisyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Kamu kurumları veya özel şirketlerde yönetici

Ulusal ve uluslararası kurumlarda araştırmacı 

  • Banka çalışanı
  • İstatistik uzmanı
  • Denetçi
  • Risk Analisti
  • Yönetim Danışmanı
  • Akademisyen
 

İktisat Yüksek Lisans Programı’na kaydolmak isteyen öğrencilerin bir üniversite lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.