İnşaat Mühendisliği (Lisans Programı)

ingegneria civile

Eğitim süresi 3 yıl olan online İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’nın odaklandığı alanlar sivil ve endüstriyel binalar, köprüler ve barajlar gibi yapılar ile yollar ve su kanallarının inşası gibi altyapı çalışmalarıdır. İnşaat mühendisleri bu alanlarda yapıların tasarımı, inşası, operasyonel faaliyetleri, bakımı ve denetimi gibi çalışmaları yürütür. Günümüzde inşaat sektöründe ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlaşmış mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapı sektöründe karşılaşılan problemler sürekli değişmekte ve teknolojiler hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu yüzden İnşaat Mühendisliği Lisans Programımızda öğrencilere meslek hayatlarında kendilerini yenileme kabiliyetine sahip olmalarını sağlayacak ve yüzleşecekleri çeşitli sorunlarla başa çıkabilmeleri için gerekli olan çok yönlülük ve problem çözme yeteneklerini kazandıracak bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

 
Akademik Yıl Ders KoduDers AdıKredi Sayısı
1INGINF05Bilgi İşlem Sistemleri15
1MAT05Matematik15
1ICAR17Teknik Resim10
1FIS01Deneysel Fizik15
1INGİngilizce5
2INGIND11Çevresel Teknik Fizik10
2ICAR22Ekonomi ve Değerleme15
2GEO05Uygulamalı Jeoloji5
2GEO04Jeomorfoloji ve Fiziki Coğrafya5
2INFEnformatik ve Bilgisayar Bilimleri5
2ICAR10Teknik Mimari10
2ICAR08Yapı Bilimi10
3ICAR09Yapısal Analiz ve Dizayn15
3ICAR03Çevre Mühendisliği10
3ICAR07Jeoteknik10
3 Seçmeli Ders10
3 Seçmeli Ders10
3 Bitirme Projesi5

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerin inşaat mühendisliği alanında temel bilimsel yöntem ve içeriklere yeterli derecede hakim olmalarını sağlamayı ve edinecekleri bilgi birikimini inşaat mühendisliği kariyerlerinde sorunları yorumlamak ve çözümlemek için kullanabilecek yetkinliğe ulaştırmayı amaçlar. Ayrıca bu program, mezunlarının iş dünyasında istedikleri seviyede bir pozisyona yerleşmelerine yardımcı olacak mesleki becerileri kazanmalarını hedefler.

3 yıllık programın birinci yılı matematik, fizik, istatistik ve mühendislik bilimleri kapsamındaki temel düzeydeki dersleri içerir. İkinci yılın dersleri inşaat teknikleri ve bilimine dayanan yapı mühendisliği eğitimine odaklanır. Üçüncü yıl ise öğrenciler meslek hayatlarındaki uzmanlıklarını şekillendirmeye yönelik jeoteknik, yapısal analiz ve jeoloji gibi alanlarda eğitim alırlar.

Bu lisans programında sektörün genel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim vermek ve meslek hayatlarında öne çıkabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla, eğitim planı aşağıdaki yetkinlikleri sağlamaya yönelik en güncel yöntem ve araçları kapsamaktadır:

Küçük ve orta büyüklükteki yapıların tasarım ve uygulamaları
Hidrolik mühendisliği yapılarının tasarım ve yönetimi
Arıtma tesislerinin tasarım ve yönetimi 
Ulaşım altyapılarının tasarım ve inşası

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları, Avrupa ülkelerinde mühendislik yapmak için gereken yeterlilik sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Ayrıca bu alanda bilimsel çalışmalarını devam ettirmek isteyen öğrenciler, bölümden mezun olduktan sonra yüksek lisans programlarına başvurarak akademik kariyer yapma fırsatına sahip olurlar.

Mezunlarımız inşaat sektöründe her türlü yapı, ürün ve sistemin tasarımı, planlanması, geliştirilmesi, değerlemesi gibi alanlarda çalışabilmektedir. Mezunlarımızın en çok tercih edildiği pozisyonlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • İnşaat mühendisi
  • Proje koordinatörü
  • Kamu kuruluşları teknik sorumlusu
  • Yapı şirketlerinde analist 
  • Mühendislik şirketlerinde teknik müdür
  • Gayrimenkul değerleme uzmanı
  • Yapı malzemeleri şirketlerinde üretim sorumlusu
  • Altyapı geliştirme uzmanı

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’na kaydolmak isteyen öğrencilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.