İşletme (Lisans Programı)

economia aziendale

Eğitim süresi 3 yıl olan online İşletme Lisans Programı, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya uygun bir eğitim sunmaktadır. Programın amacı, mezunlarına iş dünyasının taleplerine kolayca adapte edilebilecek yetkinlikler kazandırmaktır. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin yönetim, organizasyon ve finans alanlarında becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.  

İşletme bölümümüzde verilen eğitim, öğrencilerin muhasebe, planlama, organizasyon, vergilendirme, iş hukuku, KOBİ’lerin işleyişi, kurumsal finansman, mali piyasalar ve kredi sistemleri gibi birçok alanda donanım kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler ilgilerine bağlı olarak çalışmalarını bu alanlarda derinleştirerek iş hayatına hazırlanabilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimizin içinde bulunabileceği profesyonel aktiviteler; idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, üretim ve satış/pazarlama gibi birçok fonksiyonu kapsamaktadır.

Akademik YılDers KoduDers AdıKredi Sayısı
 1SECSS01İstatistik 10
1SECSP07IFinansal Muhasebe10
1IUS12Vergi Hukuku10
1SECSP12İktisat Tarihi10
1SECSP07Muhasebeye Giriş10
1IUS01Özel Hukuk10
2INGİş İngilizcesi5
2IUS04Ticaret Hukuku10
2SECSP08İş İletişimi Stratejisi10
2SECSP11Finansal Aracıların Yönetimi ve Ekonomisi15
2IUS10İdare Hukuku10
2SECSP10İş Organizasyonu10
3SECSP08Ekonomi ve İşletme Yönetimi15
3SECSS03Ekonomi için İstatistik10
3SECSP01Politik Ekonomi10
3INFEnformatik5
3 Seçmeli Ders12
3 Bitirme Projesi5
3 Staj3

İşletme Lisans Programı, öğrencilere ekonomi ve iş yönetimi disiplinlerinde sektörel ihtiyaçları karşılayacak sağlam bir temel oluşturmanın yanı sıra matematiksel ve istatistiksel araçları yeterli düzeyde kullanabilecekleri bir eğitim sunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler özellikle ekonomik ve sosyal alanlardaki karmaşık görünen iş problemlerini çözebilecek beceriye sahip olacaklardır. 

3 yıllık lisans programının birinci yılındaki dersler, meslek hayatına giden yolculuğun temelini oluşturmak amacıyla işletme bölümünü karakterize eden disiplinleri içerir. İkinci yılın programı ise temel bölüm dersleriyle birlikte bölümle sürekli ilişki içindeki alanları kapsar.  Üçüncü yılda öğrenciler, serbest seçmeli dersler ile diledikleri alanlarda çalışmalarını genişletebilmektedir. Öğrenim üçüncü yılın sonunda staj ve bitirme sınavlarıyla sona erer.

İşletme Lisans Programı yönetim, danışmanlık ve girişimcilik alanlarında başarı sağlayabilecek, özel şirketler ve kamu kurumlarında çalışabilecek, reel sektörde ve finans piyasalarında rol alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda hazırlanan programımız, modern iş organizasyonlarının ve finans sistemlerin işleyişini çevresel faktörlerle birlikte derin bir şekilde anlamayı sağlayacak multi-disipliner bir eğitim sunar.  

İşletme bölümümüzden mezun olanlar, iş dünyasının dinamiklerini eleştirel bir şekilde yorumlamaya uygun metotlar öğrenerek iktisadi, yönetimsel, finansal ve hukuki alanlar için uygun becerileri kazanırlar.

Lisans programımız ayrıca finansal aracılık ve sürdürülebilirlik gibi spesifik konulara odaklanan dersler içerir. Dolayısıyla, öğrenciler ilgi alanlarına uygun olan farklı uzmanlıklarda kendilerini geliştirme fırsatına sahip olurlar.

İşletme Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, edindikleri teorik ve uygulamalı bilgi birikimleriyle profesyonel hayatta birçok sektörde çalışma imkanına sahip olmaktadır. 

Bu programın mezunlarının yerleştiği bazı pozisyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  • Banka çalışanı
  • Denetçi
  • Planlama sorumlusu
  • Üretim müdürü
  • Risk analisti
  • Yönetim danışmanı
  • Sigorta uzmanı
  • Satış / Pazarlama yöneticisi
  • Muhasebe sorumlusu 
  • Vergi uzmanı

İşletme Lisans Programına kaydolmak isteyen öğrencilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.