Spor Bilimi

scienze motorie

Spor Bilimi Lisans Programı, bireysel ve takım sporlarında antrenörlük, danışmanlık, değerlendirme ve yönetim faaliyetlerini yürütmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini amaçlayan 3 yıllık bir üniversite programıdır. Spor Bilimi bölümümüz hem spor faaliyetlerinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyolojik boyutlarına odaklanan dersler içermekte, hem de sporun insan sağlığıyla olan ilişkisi ve yönetsel taraflarıyla alakalı alanlara yoğunlaşmaktadır. 

Programı başarıyla bitiren öğrenciler, fiziksel aktivitelerin anatomik ve teknik yönleri hakkında uzmanlaşarak, meslek hayatlarında bireysel sporlar ve takım sporları için eğitmenlik, antrenörlük, danışmanlık ve koçluk gibi hizmetleri verecek yetkinliğe ulaşırlar. Ayrıca, sporun organizasyonel ve toplumsal boyutuyla ilgili edindikleri bilgiler sayesinde çeşitli spor kuruluşlarında yöneticilik yapma fırsatına sahip olurlar.

Akademik Yıl Ders Kodu Ders Adı ECTS Program
1 SECSP08 Spor Şirketlerinde Yönetim 6
1 MEDF01 Fiziksel Aktivite Teori ve Teknikleri 10
1 MPED03 Spor Faaliyetlerinde Araştırma Yöntemleri ve Öğretim Teknikleri  6
1 MEDF02 Egzersiz Teori ve Metodolojisi 6
1 MED42 Genel ve Uygulamalı Hijyen 10
1 SPS07 Spor Sosyolojisi 6
1 ING İngilizce 3
1 INF Bilgisayar Bilimleri 3
1 BIO16 İnsan Anatomisi 10
2 INGINF06 Biyomekanik ve İnsan Hareketlerinin Temelleri 12
2 MEDF02 Bireysel ve Takım Sporları Teknikleri ve Öğretim Yöntemleri 10
2 MED44 Meslek Sağlığı 9
2 MPED01 Beden ve Spor Pedagojisi 6
2 MED49 Uygulamalı Diyet Teknikleri 9
2 BIO09 İnsan Hareketinin Fizyolojisi 9
2 Staj 5
3 MPED04 Fiziksel Aktivite Değerlendirmede Metodolojik Yaklaşımlar 6
3 MEDF01I Öğretici Fiziksel Aktiviteler ve Rehabilitasyon 10
3 IUS14 Avrupa Birliği Hukuku 6
3 Seçmeli Ders 12
3 İkinci Yabancı Dil 3
3 Oryantasyon Eğitimi 15
3 Staj 5
3 Bitirme Projesi 3

Spor Bilimi Lisans Programı’nda, mezun olan öğrencilerin meslek hayatlarında fiziksel aktivitelerin değerlendirmesi ve yönetimi alanında yetkinliğe sahip uzmanlar olabilmeleri hedeflenir. Programda ayrıca insan sağlığını korumak ve geliştirmek için yapılan spor faaliyetlerinin uygulanması ve planlanmasında önemli olan rehabilitasyon ve diyet gibi alanların temel prensipleri öğretilmektedir. Bunlara ek olarak programda, psiko-pedagoji ve iletişim gibi bilimlerin temel nitelikleri ve uygulamadaki yansımaları hakkında öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olmaları ve öğrendikleri teknikleri mesleki hayatlarında uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

3 yıllık lisans programının ilk akademik yılında insan vücudunun fiziksel aktiviteler sırasında nasıl çalıştığını anlayabilmeleri için öğrenciler anatomik, biyokimyasal, psikolojik ve sosyolojik alanlarla ilgili çalışmalar yapar. İkinci akademik yılda, öğrencilerin çeşitli spor aktiviteleri hakkında genel bilgiler edinmeleri ve buna ek olarak spor biliminin sağlıkla olan ilişkisi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Üçüncü ve son yıl ise antrenman ve beslenmenin teorik ve pratik yönleri, serbest zamanda yapılan spor faaliyetlerinin çeşitleri ve niteliği, spor tesislerindeki çevresel şartlar ve spor organizasyonlarının hukuki ve ekonomik temelleri gibi spor biliminin diğer disiplinlerle ilişkili olduğu konulara vakıf olmaları sağlanır.

Spor Bilimi Lisans Programı’nda öğrencilerimizin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde desteklemek amacıyla üniversitemiz birçok şirket ve kurumla ikili anlaşmalar imzalamıştır. Bu sayede öğrencilerimiz İtalyan Olimpiyat Komitesi ve NEUROMED gibi kuruluşların imkanlarından faydalanma ve buralarda staj yapma fırsatını elde edecektir.

Programımız kapsamındaki teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda kişiler için en uygun fiziksel egzersizi değerlendirebilen, fiziksel egzersiz programı hazırlayabilen, bu konuda performans değerlendirmesi yapabilecek ve tüm bu süreçleri yönetebilecek teknik bilgiye sahip mezunlar yetiştirilir.

Spor Bilimi Lisans Programı sonunda mezunlar, ulusal ve uluslararası spor kulüpleri, spor salonları ve devlet tarafından desteklenen spor kuruluşlarında çalışma imkanı bulmaktadır. Mezunlarımız lisans programında aldıkları teorik, uygulamalı, teknik ve disiplinler arası eğitimler sayesinde profesyonel hayatta çok yönlü roller alabilmektedir.

Spor Bilimi bölümü mezunlarının en çok tercih edildiği pozisyonlar aşağıdaki gibidir:

  • Fitness eğitmeni
  • Bireysel sporlar ve takım sporlarında antrenör
  • Spor teknisyeni
  • Spor etkinlikleri organizatörü
  • Beden sağlığı danışmanı

Spor Bilimi Lisans Programına kaydolmak isteyen öğrencilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca bölüme başlamak için B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliği aranır.